PREČU KATEGORIJAS Augu aizsardzības un kopšanas līdzekļi

MCPA Nufarm 750 š.k. Reģ.Nr.0045 50ml , 3.klase

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemāju un vasarāju graudaugos, vasarāju graudaugos ar āboliņa pasēju, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu laukos, āboliņa un linu sējumos, ganībās un pļavās, zālienā. Darbīgā viela: MCPA 750 g/l (kā dimetilaminsāls) Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts Reģistrācijas Nr. 0045 Lietošana: Zāliens Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles apkaro maijā - jūnijā, kad nezālēm izveidojusies lapu rozete. Deva: 20 ml/100 m2 jeb 50 ml/250m². Darba šķidruma patēriņš: - 2,5 l/100 m2 jeb 6,25l/250 m². Maksimālais apstrāžu skaits sezonā- 1 Darba šķidruma sagatavošana. Pirms darba šķidruma sagatavošanas muguras smidzinātājā, nepieciešams veikt smidzināšanas pārbaudes ar tīru ūdeni, lai noskaidrotu darba šķidruma patēriņu uz 100 m2, līdz ar to attiecīgi koriģē pārvietošanās ātrumu smidzināšanas laikā, ja nepieciešams. Darba šķidrumu sagatavo atbilstoši apsmidzināmai zāliena platībai, izejot no šāda aprēķina - 2.5 litriem ūdens pievieno 20 ml preparāta ar kuru jāpasmidzina 100 m2 liela platība. Darba šķidruma sagatavošanas secība: iepildiet smidzinātāja tvertnē ūdeni 1/2 vajadzīgā darba šķidruma daudzuma un pielejiet vajadzīgo Nufarm MCPA 750 š.k. daudzumu un samaisiet, pēc tam pielejiet atlikušo ūdens daudzumu un atkal samaisiet. Darba šķidruma daudzums vienmēr jāsagatavo atbilstoši apstrādājamajai platībai, lai nepaliktu pāri smidzinātāja tvertnē. Uzmanību! Lai izvairītos no herbicīda smidzinājuma ietekmes, cilvēkiem un mājdzīvniekiem neatrasties vietā, kur tiek veikts smidzinājums. Aizliegts atrasties un uzturēties cilvēkiem un mājdzīvniekiem uz apstrādātā zāliena 24 stundas pēc apstrādes ar Nufarm MCPA 750 š.k. Bezlietus periods- 4-6 stundas.
Cena: 3.41 €
Skaits: