PREČU KATEGORIJAS Dezinfekcija

ECOCID S 1kg

Ūdenī šķīstošs pulveris (ŠP) dezinfekcijas šķīduma pagatavošanai Dezinfekcijas līdzeklis • Dezinfekcijas līdzeklis nav paredzēts tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem • Veterinārās higēnas produkts • Barības un barības maisījumu sagatavošanas zonas dezinfekcijas līdzeklis • Dzeramā ūdens dezinfekcijas līdzeklis Norādījumi par lietošanu Ecocid S ir universāls, ļoti aktīvs dezinfekcijas līdzeklis drošai un efektīvai aizsardzībai pret visiem zināmajiem vīrusu veidiem. Preparātam ir raksturīga arī baktericīda un fungicīda aktivitāte. Sakarā ar preparāta augsto drošības līmeni un plašo biocīdās iedarbības spektru, to var izmantot dažādiem mērķiem: Veterinārās iestādes (veterinārās stacijas, klīnikas un laboratorijas): Ecocid S lieto visu virsmu dezinfekcijai gadījumos, kad ir nepieciešams droši un efektīvi iznīcināt visus vīrusus, grampozitīvās un gramnegatīvās baktērijas, kā arī sēnītes. Minētais attiecas arī uz aparatūru, tvertnēm, stikla traukiem, instrumentiem u. t. t. Telpas dzīvnieku turēšanai: Ecocid S lieto visu virsmu un iekārtu dezinfekcijai barības sagatavošanas objektos, kā arī staļļos, suņu būdās, trušu būros, krātiņos, bišu stropos un citās dzīvnieku turēšanas telpās. Citas pielietojuma sfēras: Ecocid S lieto transportlīdzekļu, lopkautuvju, mājlopu gaļas tirgus virsmu un telpu, produktu apstrādes un uzglabāšanas telpu, kā arī mājsaimniecības ierīču un virsmu dezinfekcijai. Āfrikas cūku mēra gadījumā forsētai (kārtējai un galīgajai) dezinfekcijai tiek izmantots 3 % šķīdums. Pret Āfrikas cūku mēri rezistento dzīvnieku eksportam paredzētās vilnas dezinfekcijai tiek izmantots 6% šķīdums. Ecocid S darba šķīdumu izmanto aerosola, miglošanas līdzekļa vai nagu vannu veidā, kā arī dezinficējošu barjeru izveidei. Vispārējai iepriekš notīrītu virsmu un iekārtu dezinfekcijai visbiežāk lieto 1% Ecocid S šķīdumu: 50 g maisiņa saturs ir jāšķīdina 5 litros ūdens. Lai preparātu ātrāk izšķīdinātu, ieteicams ņemt remdenu ūdeni. Ja nepieciešams lielāks dezinficējošā šķīduma daudzums, 1 kg maisa saturu šķīdina 100 litros ūdens. Lietošanas veids Atšķaidījuma pakāpe Norādījumi par lietošanu Termināla dezinfekcija 1 : 100 (1%) Izmantojot zemspiediena smidzinātāju vai citu mehānisku smidzinātāju, ar darba šķīdumu apstrādā iepriekš notīrītas virsmas. Devas lielums – 300 ml/m2 . Pēc 30 - 60 minūtēm vai pēc virsmu nožūšanas dzīvniekus ieved atpakaļ. Tīrīšanas un dezinfekcijas piederumi (piemēram, fermās, inkubatoros un barības sagatavošanas objektos) 1 : 200 - 1 : 33 (0,5% - 3%) atkarīgi no piesārņojuma pakāpes Iekārtas/aprīkojumu tīra un dezinficē, apstrādājot ar darba šķīdumu, kam izmanto zemspiediena smidzinātāju vai citu mehānisku smidzinātāju. Devas lielums – 300 ml/m2 . Pēc 15 - 60 minūtēm (atkarīgi no piesārņojuma pakāpes) skalo ar tīru ūdeni. Forsēta (kārtējā 3 % un galīgā) virsmu dezinfekcija veterinārajās iestādēs, dzīvnieku novietnēs un citās veterinārajās telpās Āfrikas cūku mēra gadījumā 3 % Virsmu apstrādei paredzētais darba šķīdums uz tām jāuzklāj ar zemspiediena smidzinātāju vai citu mehānisku smidzinātāju, izmantojot 300 ml šķīduma uz m2 virsmas un vienu stundu ilgu ekspozīciju. Dzeramā ūdens sistēmu sanitizācija Terminālā tīrīšana un sanitizācija Nepārtraukta dzeramā ūdens sterilizācija 1 : 200 (0,5%) 1 : 1000 (0,1%) Ūdens tvertni un piegādes sistēmu piepilda ar darba šķīdumu. Pēc 60 minūtēm sistēmu rūpīgi izskalo ar tīru ūdeni. Piemērotu Ecocid S daudzumu piejauc ūdens tvertnes saturam vai sagatavo piemērotu darba šķīduma daudzumu un iepilda automātiskā dozatorā. Transportlīdzekļu un apavu dezinficējošās barjeras, kā arī nagu dezinfekcijas vannas 1 : 100 (1%) Dezinficējošās barjeras un nagu vannas izmanto 4 dienas vai arī līdz tās kļūst pārāk piesārņotas. Dezinfekcijas bajeru, paklāju, pakavu un transportlīdzekļu riteņu apstrāde Āfrikas cūku mēra gadījumā 3 % Dezinfekcijas barjerās un paklājos darba šķīdums jānomaina ik pēc četrām dienām vai pēc piesārņošanas Gaisa dezinfekcija Lai samazinātu krustenisku infekciju iespēju, slimību (īpaši elpceļu slimību) uzliesmojumu laikā preparātu izsmidzina gaisā Aukstā miglošana Karstā miglošana 1 : 200 (0,5%) 1 : 100 (1%) 1 : 25 (4%) Dezinfekciju veic, izmantojot spiediena ierīci, ar ko ir iespējams iegūt ļoti smalku aerosolu, vai mugursomas tipa smidzinātāju. Devas lielums – 1 litrs šķīduma uz 10 m2 grīdas virsmas laukuma. Tukšas telpas (staļļus) miglo, izmantojot mehānisku miglošanas iekārtu. Devas lielums – 1 litrs šķīduma uz 10 m2 grīdas virsmas laukuma. Ļauj iedarboties 30 minūtes. Pirms dzīvnieku ievešanas telpas 30 - 60 minūtes vēdina. Vispirms 15 daļas aerosola stabilizatora samaisa ar 85 daļām ūdens. Šķīdumam pievieno Ecocid S. Telpas (staļļus) miglo, izmantojot karstās miglošanas iekārtu. Devas lielums – 1 litrs šķīduma uz 40 m2 grīdas virsmas laukuma. Ļauj iedarboties 30 - 60 minūtes. Pirms dzīvnieku ievešanas telpas 30 - 60 minūtes vēdina. Nevēlamās blakusparādības un pirmā palīdzība Ja preparāta ieelpošanas rezultātā rodas elpceļu kairinājums, cietušais jāizved svaigā gaisā. Ja rodas tādi simptomi kā klepus, apgrūtināta elpošana un sēkšana, kas šķiet bīstami vai tūlīt nepāriet, ir jāmeklē medicīniska palīdzība. Nejauša saskare ar preparātu var izraisīt ādas kairinājumu. No skartā ādas rajona novelk piesārņoto apģērbu un ādu skalo ar lielu daudzumu ūdens. Ja pēc skalošanas kairinājums nepāriet, jāmeklē medicīniska palīdzība. Preparāta saskare ar acīm var izraisīt to bojājumus. Atvērtas acis vismaz 15 minūtes ir rūpīgi jāskalo ar lielu daudzumu ūdens vai fizioloģiska acu skalošanas šķīduma un jāmeklē medicīniska palīdzība. Ja preparāts nejauši ir norīts, ir iespējami kuņģa – zarnu trakta bojājumi. Nav atļauts izraisīt vemšanu. Mute jāskalo ar ļoti lielu daudzumu ūdens. Ja cietušais ir pie samaņas, viņam jādzer daudz ūdens. Nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība. Rīcība ar preparāta atlikumiem un tā iepakojumu Ar preparāta un tā iepakojuma atlikumiem ir jārīkojas atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas noteikumu prasībām. Drošības pasākumi un citi norādījumi Preparāta lietošanas laikā ir jāvalkā aizsargājošs tērps un apavi, gumijas cimdi un aizsargbrilles vai sejas maska. Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, sargāt no mitruma, uzglabāt temperatūrā līdz 30C. Neuzglabāt kopā ar viegli uzliesmojošiem materiāliem, uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Ieteicams visu Ecocid S maisiņa saturu izlietot tūlīt pēc tā atvēršanas. Dezinfekcijas laikā izmantotā aparatūra (izsmidzinātāji, izlaistītāji un miglošanas ierīces) pēc to lietošanas ir jāizskalo ar tīru ūdeni. Neprofesionālai, profesionālai un industriālai lietošanai. Par sērijas izlaidi atbildīgais reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto, Slovēnija Tālrunis: +386 7 33 12 072 Fakss: + 386 7 33 22 631
Cena: 14.00 €
Skaits: