PREČU KATEGORIJAS Veterinārās zāles

Pix-Fagi dižskabārža darvas aerosols 160 g

Recepšu veterinārās zāles! MARĶĒJUMS V/NRP/02/1432 Šīm veterinārajām zālēm nav lietošanas instrukcija, visa lietošanas instrukcijā paredzētā informācija ir norādīta uz iepakojuma marķējuma ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJU Pudelīte 40 g, 80 g, 160 g, 400 g, 800 g 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS PIX - FAGI spray ad us. vet. aerosols zirgiem un suņiem Pix Fagi 2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 100 ml aerosola satur: Aktīvā viela: Dižskābaržu darva 20 g Palīgvielas: Etilacetāts, Etanola benzīndenaturāts. 3. ZĀĻU FORMA Aerosols 4. IEPAKOJUMA IZMĒRS 40 g 80 g, 160 g, 400 g, 800 g. 5. MĒRĶA SUGAS Zirgi un suņi. 6. INDIKĀCIJAS Nagu un kāju slimības, pie kurām indicēta ārstēšana ar darvu (ragvielas puve, virspusējs panarīcijs u.tml.), nagu ķirurģija, nagu virsmas nobrāzumi un nagu defekti, apstrāde pēc regulāras nagu apgriešanas, nagu apsēju un sedzošo apsēju nostiprināšana. Dzīvnieku dermatomikozes, psoriāze, infekciozais atopiskais dermatīts, ēde (lichen simplex chronicus, lichen planus), seborejiskais dermatīts, galvenokārt sākuma stadijās vai ārstēšanas beigās, kad labvēlīgi iedarbojas darvas sausinošais efekts. Var lietot arī kā auduma apsēja aizstājēju. Pēc šķīdinātāja iztvaikošanas veidojas nelipīgs, brūns virsmas apvalks, kas ir ūdeni atgrūdošs. Darvai ir labvēlīga, sausinoša iedarbība. 2 7. KONTRINDIKĀCIJAS Akūta čūlojoša ekzēma. Hipersensitivitāte pret iedarbīgo vielu, fototoksiskā dermatoze, smagas ādas infekcijas, vilkēde, Neaplicēt uz ārējiem dzimumorgāniem Nelietot kaķiem. 8. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS Pirms lietošanas saskalināt. Uzklāj izsmidzinot no 15 - 20 cm attāluma tā, lai šķidrums nevajadzīgi nenotecētu. Kāju un nagu ārstēšanai vēlams izveidot 2 - 3 kārtas (katru nākamo kārtu uzklāt tikai pēc iepriekšējās pilnīgas izžūšanas). 9. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS Darva un darvas eļļas var izraisīt ādas kairinājumu un tās nedrīkst aplicēt uz iekaisušas vai bojātas ādas. Apstrādājot plašus, slimības skartus ādas laukumus var būt dedzinoša sajūta un eritēma aplikācijas vietā, fototoksicitāte, darvas folikulīts, nieru bojājuma risks. Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ Nav reģistrēts lietošanai produktīviem dzīvniekiem. 11. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem Darva satur fototoksiskas vielas, ādas hipersensitivitāte pret gaismu pieder pie terapeitiskā efekta. Tomēr ieteicams apstrādātās vietas uz ādas aizsargāt no nekontrolētas saules staru iedarbības. Darva bez tam ir nefrotoksiska, tāpēc nepieciešams kontrolēt urīna kvalitātes rādītājus. Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai Lietošanas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Lietojot šīs veterinārās zāles jāizmanto cimdi. Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, notīrīt skarto laukumu ar spirtu, noskalot ar ūdeni un apstrādāt ar aizsargājošu roku krēmu. Hroniska kairinājuma gadījumā, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Gadījumā, ja šīs veterinārās zāles iekļuvušas acīs, skalot ar lielu daudzumu ūdens, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā. Izmantot aerosolu tikai zem klajas debess vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Preparāts ir I klases viegli uzliesmojoša viela! 12. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz{mēnesis/gads} 13. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Sargāt no gaismas un siltuma avotiem. 3 14. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 15. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles. 16. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ” Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 17. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Bioveta, a. s. Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané Čehijas Republika 18. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS V/NRP/02/1432 19. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS Sērija 20. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 06/2015
Cena: 11.80 €
Skaits: